ศธ. ชูแนวคิด “อัพเลเวลการศึกษาไทย Change for Chance” ผ่านหนังสั้น 10 ตอน

กระทรวงศึกษาธิการ ชูแนวคิด “อัพเลเวลการศึกษาไทย Change for Chance” ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์สั้น 10 ตอน

วันที่ 6 เมษายน 2566 มีรายงานว่า ระบบการศึกษาไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เผชิญหน้ากับความท้าทายต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งปัญหาเชิงระบบมากมาย ที่ส่งผลต่อตัวผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร รวมถึงสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ระบบการศึกษาไทยเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่จากภาคเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เด็กไทยบางส่วนหลุดออกจากระบบการศึกษา และบางส่วนที่ได้รับการศึกษาได้ไม่เต็มที่ กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้นิ่งนอนใจและเข้าดูแลทุกความท้าทายที่เกิดขึ้นเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษา พร้อมเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยไปพร้อมๆ กัน โดยผุดแนวคิด “อัพเลเวลการศึกษาไทย Change for Chance” ในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ไปพร้อมกันทั้งระบบ ผ่านนโยบายมากมายจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้นำเสนอเรื่องราวที่อิงจากเรื่องจริงของชีวิตเด็กไทยที่ได้รับโอกาส ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพยนตร์สั้นทั้งหมด 10 ตอน โดยสะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย ที่ลงลึกไปถึงโครงสร้างและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงจริงทั้งประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ ชูแนวคิด

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “กระทรวงศึกษาธิการมองเห็นถึงปัญหาของระบบการศึกษาไทยที่จำเป็นต้องมีการเข้าไปแก้ไขและวางนโยบายในระยะยาวเพื่อปฏิรูประบบการศึกษาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และในโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 131 ผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่บริหารจัดการด้านศึกษาอย่างเต็มความสามารถในสถานการณ์ท้าทายรอบด้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับสาขาอาชีวะ ซึ่งเป็นกลไกหลักและยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยมีการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellent Center ที่กระจายอยู่จำนวน 122 แห่งทั่วประเทศ

ข่าวการศึกษาเพิ่มเติม >>> ศธ.พร้อมหาของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน