เพิ่มเงินบัตรคนจน 200 บ. 1 เดือน ครม.อนุมัติสารพัดลดหย่อนภาษีส่งท้ายปีเสือ

เพิ่มเงินบัตรคนจน 200 บ. 1 เดือน ครม.อนุมัติสารพัดลดหย่อนภาษีส่งท้ายปีเสือ

เศรษฐกิจ

ครม.อนุมัติส่งท้ายปีเสือสารพัดมาตรการลดหย่อนทั้งภาษีรักษ์โลก-บริจาคสถาบันการศึกษา-ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้ สสว.เพิ่มวงเงินบัตรคนจนอีก 200 บาท/ คน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในเดือน ม.ค.2566 ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเกษตรกร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (27 ธ.ค.65) ได้เห็นชอบมาตรการภาษีสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยบรรลุข้อเสนอการมีความร่วมการลดก๊าซเรือนกระจกลง 40% ภายในปี 2573 ประกอบด้วย 1.มาตรการส่งเสริมโครงการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่เกิดจากการขายคาร์บอนเครดิตในประเทศ โดยบริษัทจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารจัดการเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะมีผลตั้งแต่วันพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2570 หรือ 3 รอบบัญชีต่อเนื่อง 2.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการภาษีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้กรมป่าไม้ให้นำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีได้ และต้องบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2566-31 ธ.ค.2570 โดยหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่นๆแล้ว

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา ผ่านระบบ e-Donation ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565-31 ธ.ค.2567 ให้ได้รับสิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายได้ 2 เท่า เพื่อให้เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาของประเทศ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้บริจาคในการลดภาระการจัดเก็บเอกสาร โดยการบริจาคให้สถานศึกษาที่จะได้สิทธิลดหย่อนหรือหักรายจ่าย 2 เท่า คือ 1.สถานศึกษารัฐ 2.โรงเรียนเอกชนแต่ไม่รวมโรงเรียนนอกระบบ 3.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 4.สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ ไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสห ประชาชาติ 5.สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในส่วนการให้กู้ยืมเงินตามโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) รายย่อยให้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ให้กู้เงินผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ขาดสภาพคล่อง และเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล)

อัพเดทข่าวเศรษฐกิจ มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม : อ่างทอง เร่งเสริมกระสอบทรายป้องกันเขตเศรษฐกิจ