คลังเก็บหมวดหมู่: ธุรกิจ

สุรา

ส่อง กฎหมายใหม่ เหล้า-เบียร์ รายย่อยโอกาสแจ้งเกิดริบหรี่

วันนี้แม้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) พ.ศ. …หรือ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า จะถูกสภาตีตกไปเรียบร้อย แต่อีกด้านหนึ่ง

กฎกระทรวง การผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ที่เพิ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อช่วงเย็นย่ำค่ำเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทั้งในแง่ผู้ประกอบการธุรกิจสุราและมิติทางการเมือง เฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่า กฎหมายใหม่ดังกล่าวได้มีการปลดล็อกเพื่อเปิดโอกาสให้รายย่อยหรือชุมชนได้ผลิตสุราจริงหรือไม่

กม.ใหม่…สร้างกำแพงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากพิจารณาเปรียบเทียบร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่เสนอโดย “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร” (พรรคก้าวไกล) และคณะ เป็นผู้เสนอ กับกฎกระทรวงที่เพิ่งประกาศออกมา เมื่อดูอย่างผิวเผิน สาระสำคัญอาจจะมีความใกล้เคียงกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะเรื่องของการไม่มีทุนจดทะเบียนบังคับ และไม่มีกำลังการผลิตบังคับแล้ว

โดยร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เขียนคลุมไปถึงว่า ไม่ควรเอาเรื่องแรงม้า มากำหนดเป็นเงื่อนไข เพราะจะทำให้การประกอบอาชีพนี้ของรายย่อยมีความยากลำบาก

ส่วนกฎกระทรวง กฎหมายใหม่ แม้ไม่มีข้อกำหนดเรื่องทุนจดทะเบียน หรือกำลังการผลิต แต่หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดจะพบว่า ผู้ที่จะผลิตสุราที่มิใช่การค้า (มาตรา 7) จะต้องมีการยื่นคำขอใบรับอนุญาต เช่นเดียวกับผู้ผลิตสุราเพื่อการค้า (มาตรา 13) ที่จะต้องยื่นคำขอใบอนุญาตและเอกสารตามที่กำหนดต่ออธิบดี

ต่างจาก พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ระบุเพียงแค่การจดแจ้ง

ที่สำคัญคือ หากเป็นกรณีโรงงานสุรา จะต้องเป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม (ข้อ 16 และข้อ 17)

“อาธีระวัสส์ วรรณศรีสวัสดิ์” กรรมการ บริษัท ไอเอสทีบี จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายคราฟต์เบียร์ อาทิ ไลเกอร์ และอัลเลมองท์ ในฐานะนายกสมาคมคราฟท์เบียร์ แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่า

“…นี่คือ กำแพง ที่กฎหมายใหม่สร้างขึ้น อย่างที่ทราบกันดีว่า การขออนุญาตกรมโรงงานฯ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะมีระเบียบ ปฏิบัติ รายละเอียดเกี่ยวข้อง ตั้งแต่พื้นที่สีต่าง ๆ ข้อห้าม การกำจัดของเสีย ระยะห่างจากสถานที่บังคับ ระเบียบการบริหารโรงงาน ฯลฯ”

“…ที่ผ่านมา โรงงานสุรา ถือเป็นโรงงานสุราประเภท 4 ได้รับการยกเว้นจากกรมโรงงานฯที่ไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานฯ ขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพสามิตเลย จึงเป็นสาเหตุที่ที่ผ่านมากรมโรงงานฯไม่เคยเข้ามายุ่งกับโรงเหล้า โรงเบียร์ เพราะมีข้อนี้เขียนยกเว้นไว้ ประกาศใหม่ดังกล่าว

เท่ากับว่า กรมสรรพสามิต โยนธงกลับไปที่กรมโรงงานฯ ซึ่งก็จะต้องเป็นหน้าที่ของกรมโรงงานฯที่จะต้องไปออกประกาศ ระเบียบปฏิบัติของโรงเหล้าโรงเบียร์ออกมาอีก ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ จึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปว่าภายใต้กฎกระทรวงว่าจะสามารถออกใบอนุญาตได้ง่ายขึ้นหรือยากกว่าเดิม”

โอกาสแจ้งเกิดยาก-หวั่นทุนนอกบุก

นอกจากนี้ นายกสมาคมคราฟท์เบียร์ แสดงความเห็นถึงผลกระทบและความห่วงกังวลจากประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ว่า “…จริง ๆ แล้ว กฎกระทรวงที่ประกาศออกมา ไม่กระทบรายใหญ่เลย ที่กระทบ คือ ผู้ประกอบการรายใหม่ หน้าใหม่ ที่อยากจะเข้ามาในธุรกิจนี้”

“ที่น่าจะได้รับผลมากที่สุด น่าจะเป็นกลุ่มสุราแช่ผลไม้ ซึ่งจริง ๆ โรงงานพวกนี้เหมาะกับประเทศไทยมาก เพราะบ้านเรามีผลไม้ที่ออกมาตามฤดูกาลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญ คือ สุราแช่ผลไม้ เป็นทางเลือกของเกษตรกรที่อยากจะแปรรูปผลไม้ให้เป็นเครื่องดื่มหรือสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม

ก่อนที่จะมีกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมา สุราแช่ผลไม้ ทั้งสุราแช่ชุมชน สุราแช่ผลไม้ของโรงงาน ไม่ได้มีอะไรมาบล็อกเลย แต่พอกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมา การจะทำสุราแช่ผลไม้ได้ จะต้องทำไซซ์เล็กก่อน คือ 5 แรงม้า เป็นเวลา 1 ปี และใน 1 ปี ห้ามทำผิดกฎหมายสุรา จากนั้นถึงจะสามารถขยายเป็น 50 แรงม้าได้” (ข้อ 3 และข้อ 14 (2) และ (3))

อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การปลดล็อกเรื่องทุนจดทะเบียน (ข้อ 14 (1)) มุมหนึ่งแม้อาจจะช่วยเอื้อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้ามาในธุรกิจได้ง่ายขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งมันอาจจะเอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนต่างประเทศด้วย

ต่อไปอาจจะเกิดภาพของทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาตั้งบริษัทในประเทศไทยโดยใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 51% อย่าลืมว่า ต่างประเทศเขามีความพร้อมทั้งเรื่องเงินทุน โนว์ฮาว โดยเฉพาะเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่างประเทศเขามีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าบ้านเรามาก

นายกสมาคมคราฟท์เบียร์ ย้ำในตอนท้ายว่า โดยส่วนตัวมองว่า คนไทยจะได้ประโยชน์จากกฎหมายใหม่ฉบับนี้น้อย เพราะประสบการณ์การสั่งสมความรู้ (learning curve) ในอุตสาหกรรมเหล้าเบียร์ของไทยยังต่ำ

ตอนนี้คนไทยยังต้องพึ่งพายูทูบ พึ่งพาโนว์ฮาวจากต่างประเทศมาก ยิ่งทุกวันนี้ วัตถุดิบต่าง ๆ มอลต์ ฮอปส์ เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ยิ่งตอนนี้ซัพพลายมีน้อย ของขาด ราคาสูง อัตราแลกเปลี่ยนอีก ยิ่งผลิตน้อยก็ยิ่งสู้รายใหญ่ไม่ได้

“กฎหมายใหม่นี้อาจจะช่วยให้รายย่อยที่อยากจะเกิดได้มีสิทธิ์เกิด แต่ด้วยเงื่อนไขที่กฎหมายใหม่กำหนดขึ้นก็คงไม่สามารถเกิดได้ง่าย ๆ ถามว่าจะเกิดทันต่างประเทศ เกิดทันฝรั่งมั้ย ผมคิดว่าไม่น่าจะทันฝรั่ง”

อัพเดทข่าวธุรกิจ แนะนำข่าวเพิ่มเติม : ‘ฟู้ด แฟคเตอร์’ ผนึกกำลัง Food Innopolis สวทช.ลุยนวัตกรรมอาหาร

ธุรกิจต่างประเทศ

‘ฟู้ด แฟคเตอร์’ ผนึกกำลัง Food Innopolis สวทช.ลุยนวัตกรรมอาหาร

“ฟู้ด แฟคเตอร์” เดินหน้า MOU กับ Food Innopolis สวทช. เติมเต็ม Ecosystem ธุรกิจอาหาร หวังเสริมแกร่ง-ติดอาวุธด้านนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการไทย

บิ๊กธุรกิจอาหารชั้นนำของเมืองไทย “ฟู้ด แฟคเตอร์” ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหาร เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจอาหารรายย่อยและอาหารท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล

ธุรกิจต่างประเทศ

นายปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช. โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร และสร้างความเชื่อมโยงในธุรกิจอาหารให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เพื่อยกระดับเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในประเทศให้เติบโตได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

ที่ผ่านมา ฟู้ด แฟคเตอร์ มีพันธกิจสำคัญในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอาหารครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ โดยการวิจัย พัฒนา คิดค้นสินค้า นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

“บริษัทฯเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังกับเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช.ในครั้งนี้ จะช่วยนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย มาร่วมผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมด้านอาหารของประเทศ เสริมความแข็งแกร่งระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้ผลสำเร็จสามารถเกิดขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์ อย่างมีรูปธรรมและยั่งยืน”

ด้าน ผศ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่ภาคการเกษตรใช้วัตถุดิบในประเทศเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้า เกิดการจ้างงาน สร้างผู้ประกอบการ และผลักดันการส่งออกสร้างเม็ดเงินมูลค่ามหาศาล

ทั้งนี้ การร่วมมือกับองค์กรธุรกิจอาหารชั้นนำของประเทศไทยอย่างฟู้ด แฟคเตอร์ นับเป็นก้าวสำคัญในการติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจอาหารระดับท้องถิ่นให้มีศัยกภาพในการพัฒนาเพื่อขยายตลาดสู่ระดับประเทศและนานาชาติต่อไป

“โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรม และนวัตกรด้านอาหารที่สวทช.ร่วมมือกับ ฟู้ด แฟคเตอร์ ไม่เพียงเติมเต็ม Ecosystem ให้ธุรกิจอาหารแข็งแรงขึ้น เชื่อมโยงและสอดประสานเป็นหนึ่งเดียว แต่ยังรวมถึงการสร้างนักนวัตกรรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป”

อย่างไรก็ตาม เพื่อสานพันธกิจข้างต้นให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis จึงเดินหน้าดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมและนวัตกรด้านอาหาร ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพื่อสนับสนุนด้านนวัตกรรมอาหาร ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อัพเดทข่าวธุรกิจ แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> อ่างทอง เร่งเสริมกระสอบทรายป้องกันเขตเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ.

อ่างทอง เร่งเสริมกระสอบทรายป้องกันเขตเศรษฐกิจ

อ่างทอง- เทศบาลเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร เร่งเสริมกระสอบทรายเสริมตามจุดเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ป้องกันเขตเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจโลก

วันที่ (12 ก.ย.) หลังจากปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ได้มีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร กรมทหารราบที่31 รักษาพระองค์ จังหวัดลพบุลี ทำการกรอกกระสอบทราย ที่บริเวณวัดสนามชัย ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

เพื่อนำไปเสริมตามจุดเสี่ยงริมเขื่อนกั้นน้ำ พร้อมเร่งเดินเครื่องสูบน้ำทำการสูบระบายน้ำ เพื่อป้องกันเขตเศรษฐกิจที่สำคัญในตัวเมือง ไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อน หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ได้เพิ่มการระบายน้ำในวันนี้ 1,748 ลบ.ม./วินาที ส่งผลทำให้น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานี C.7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เมื่อเวลา 13.00 น. มีระดับอยู่ที่ 7.09 เมตร จากระดับตลิ่ง 10 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,600 ลบ.ม./วินาที

ซี.พี. อินเตอร์เทรด คว้ารางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ

ซี.พี. อินเตอร์เทรด คว้ารางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ ตอกย้ำความเป็นองค์กรสีขาว ยึดมั่นกฎเกณฑ์ โปร่งใส

ธุรกิจ

นายฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ขึ้นรับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 2564 (Good Governance Standards 2021) จากนายสินิตย์ เลิศไกร รมช.กระทรวงพาณิชย์ ภายในงานเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลประจำปี 2564 และ 2565 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น โดยในการจัดงานครั้งนี้มีธุรกิจรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์รับรอง ทั้งหมด 40 ราย ประกอบด้วย ธุรกิจที่ผ่านการรับรองฯ ปี 2564 จำนวน 24 ราย และธุรกิจที่ผ่านการรับรองฯ ปี 2565 จำนวน 16 ราย

ทั้งนี้ ปี 2564 เป็นปีแรกที่ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับการรับรองดังกล่าว อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามระเบียบและกฎเกณฑ์มาตรฐาน จรรยาบรรณธุรกิจ ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และคู่ค้า อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊กได้เลย >>> clubbetonline.com